logo.png
 
 
 

Besøk Molde kommune

Vi fikk i dag besøk av representanter fra Molde kommune v/ ressurstjenesten og fikk gjennomført et utviklende og konstruktivt møte knyttet til arbeidet med tiltakstjenester.

BYRG kompetanse og Molde kommune har felles interesser i forbindelse med arbeidsskapende aktiviteter og formidling av kandidater og ser klart felles samarbeidsplattformer for fremtiden. Kompetanseoverføring og utnyttelse av hverandres ressurser gir et positivt mulighetsrom.

Vi ser frem til fortsettelsen.

Ny fagleder Siw Linda Kvame

siwlindakvame-6356_web.jpg

Siw Linda Kvame er vår nye fagleder i BYRG Kompetanse AS.

2. januar 2017 har Siw Linda Kvame begynt som fagleder ved BYRG Kompetanse.

Siw Linda har en helse- og sosialfaglig utdanning og med sin erfaring fra kommunal sektor, bringer hun nødvendig kompetanse inn i vår bedrift.

Vi ønsker henne velkommen inn.

Dugnad med meining

nettsak_dugnad.jpg

Ten pengar på sal av våre handlaga og effektive tennbrikettar.

50% til dykk, 50% til oss.

Godt betalt dugnad for skuleklasser, idrettslag, russ og frivillige organisasjoner. Ved å selge våre tennbrikettar, kan de tene pengar til å finansiere klasseturar og liknande arrangement eller støtte veldedig arbeid. I tillegg er du med på å sikre arbeidsplassar for menneske med behov for tilrettelagt arbeid.

Brikettane:
- er miljøvenlege
- laga av resirkulert materiale
- avgir ikkje lukt
- brenn i heile 10 minutt
- er den mest effektive tennbriketten i heile verda

Ring oss på telefon 70 26 99 30 og avtal eit møte. Eller bestill her direkte.

Fra Attføringsbedriftene til Arbeid & Inkludering

arbeid_inkludering_02_main.jpg

I løpet av de siste årene har medlemmene i Attføringsbedriftene hjulpet titusenvis i jobb. Det skal bedriftene fortsette med, men foreningen skifter navn til Arbeid & Inkludering – fordi det er det det handler om.

Daglig leder Monica Bergin Grimstad ved medlemsbedriften Avigo i Lillesand har ledet arbeidet med å finne nytt navn på bransjeforeningen.

– Vi er selv en bedrift som både ønsker å bli assosiert med det å være en rekrutteringspartner for næringslivet men også som en bedrift hvor personer som har falt utenfor arbeidslivet kan oppleve vekst, mestring og økt selvtillit. Når vi har gjort omdømmeundersøkelser lokalt har det vist seg at ordet attføring er fremmed og tidvis belastende for folk som ikke kjenner bedriften. Jeg tror det er et ord som i sin tid var riktig, men at det nå er på tide med et nytt navn på foreningen som både er lett å forstå men samtidig også presist om hva oppdraget vårt dreier seg om, sier hun.

Navnekonkurranse

Bransjeforeningen iverksatte en navnekonkurranse og fikk inn over 250 forslag på nytt navn.

– Vi gikk ut bredt og ba om alle mulige forslag og responsen var god. Veldig mange av forslagene handlet om jobb, arbeid og inkludering i ulike former. I arbeidsgruppen som jobbet med dette hadde vi tydelige kriterier vi jobbet ut i fra. Vi ønsket blant annet blant annet et navn som var dekkende og presist for hva bransjen jobber med, som ikke kamuflerte vårt samfunnsoppdrag og som også kan være tidløst. Vi landet da på å anbefale Arbeid & Inkludering, og dette ble også godt mottatt og vedtatt av styret i bransjeforeningen, forteller hun.

Et navn for framtiden

Grimstad mener Arbeid & Inkludering kommuniserer godt hva bransjen gjør.

– Navnet er dekkende både for et tilbud om varig tilrettelagt arbeid i en mer skjermet setting, men også for fagopplæring og tett oppfølging i vanlige bedrifter hvor målet er jobbmatch og ordinær jobb. Våre bedrifter har i stor grad dette doble oppdraget, med oppdragene varierer både i størrelse og vektlegging i våre medlemsbedrifter. Ved å løsrive oss fra attføringsbegrepet er det også lettere å kommunisere de arbeids- og karriererettede tilbud bransjen tilbyr til andre enn Nav. Det gjelder for eksempel overfor kommunene og skoleverket. Bransjen jobber i dag aktivt med flyktninger, sosialhjelpsmottakere og elever med frafallsproblematikk. I tillegg jobber vi tett ut mot næringslivet med tjenester som sykefraværsoppfølging og rekruttering. Bredden i bransjen er stor.  Arbeid og inkludering er en god fellesnevner, sier Monica Bergin Grimstad.

Innføringskurs IPS

ipsnorge_web.jpg

IPS (Individual Placement and Support) er ein evidensbasert praksis som hjelp personar med alvorlege psykiske lidelsar med å finne ordinært, lønna arbeid som er i tråd med deira preferansar.

I samarbeid med IPS Norge tilbyr Byrg Kompetanse AS ei tre-dagars opplæring som er spesielt tilpassa implementering av nye IPS-program.
Målgruppe: tilsette i attføringsbedrifter, NAV, kommunale psykiatritjenester, helseforetak.

Les meir HER

tennbrikettar.jpg
Ei gåve som varmar?

Støtt våre flinke medarbeidarar ved å kjøpe handlaga tennbrikettar denne vinteren. Fint innpakka poser kjøper du på Stranda Blomster og interiør på Stranda og på Spar på Hellesylt. Kjempefin som gåve også

nye_tenester.jpg
Nye tenester frå Byrg Kompetanse

Kva med å kjøpe ei smakfull og sunn gåve til dine kundar, tilsette eller bekjente? BYRG Kompetanse AS har no kampanje på fint pakka fruktkorger, fritt levert til mottakar. Vi leverer korger på 3 og 5 kg.


Pakking og utkøyring av firmagåver

Byrg Kompetanse AS hjelper gjerne bedrifter i Storfjordsområdet med pakking og utkøyring av firmagåver til tilsette og kundar.

Ta kontakt med oss for ein hyggeleg prat og pristilbod tilpassa dykkar behov.

kake.jpg
Namnedag

Stor stas! Onsdag denne veka feira vi oss sjølve litt!

Vi har endra navn til BYRG Kompetanse as.

malstorleik2.jpg
Barnehalsar

Hausten er her snart og vi er i gang med å strikke barnehalsar igjen. Nokre av våre tilsette er glad i å strikke. I periodar vert det produsert barnehalsar i mjuk ullkvalitet for å gi variasjon i arbeidsdagen til nokre av dei som gjer enkle oppgåver. Halsane vert strikka i mange fine fargar og har påmontert eit lite sjølvlaga hjerte i ubehandla tre. Hjertet kan enkelt takast av og på når halsen skal vaskast. Produktet er å få kjøpt på messene vi deltek på, og ved Byrg Kompetanse i Sykkylven.

Pris pr stk kr 120,-

malstorleik3.jpg
Stativpakking for bedrift

For fyrste gong har vi fått i oppdrag å montere og pakke eit par tusen stativ til bordkalenderar. Vi har laga oss 4-5 arbeidsstasjonar der vi samarbeider og mange meistrar denne jobben svært bra. Dette er kjekt!

malstorleik.jpg
Utegruppa i full sving

BYRG Kompetanse AS har levert tilbod på utvendig vedlikehald av Stranda sjukestove avd. Solbakken, Stranda og aldersheimen på Hellesylt. Vi fekk oppdraget av Stranda kommune. Dette er ei av våre nyskapingar for å etablere ei utegruppe ved bedrifta vår. Vi har i dialog med Stranda kommune og andre offentlege institusjonar, levert tilbod på ulike typar vedlikehaldsoppdrag i heile kommuna og håpar at dette skal vere starten på fleire tilsvarande oppdrag i framtida. Vi set pris på at Stranda kommune brukar oss og ved å skaffe nødvendig erfaring og kompetanse på slikt arbeid, håpar vi på å kunne levere fleire tilbod i framtida.

Forhånd.12
TIPS OSS 

Byrg Kompetanse ønsker tips om arbeidsoppdrag frå privatpersonar og næringslivet på Stranda og i Sykkylven.
Ring oss gjerne om du trur du kan bidra med arbeid for våre brukarar: 70 26 99 30
SISTE NYTT

ÅPNINGSTIDER PRODUKSJON

mandag -fredag 07:30-15:15

NYTTIGE LINKER

www.nav.no
www.stranda.kommune.no 

facebook/Byrg Kompetanse as

AVDELING STRANDA

Besøksadresse:
Kyrkjegata 23,
6200 Stranda

Postadresse:
Postboks 18, 6201 Stranda

Telefon: 70 26 99 30
post@byrgkompetanse.no 

AVDELING SYKKYLVEN

Postadresse og besøksadresse:
Bakkedamsvegen 30,
6230 Sykkylven


Telefon: 70245950
post@byrgkompetanse.no 

© Byrg Kompetanse | Personvernerklæring og informasjonskapslar (cookies)