logo.png
 
 
 

Politisk arbeid knyttet til statsbudsjettet

Figuren viser resultater for våre medlemsbedrifter for AFT så langt i 2018
Figuren viser resultater for våre medlemsbedrifter for AFT så langt i 2018

Her følger litt viktig informasjon med status på politisk arbeid fra NHO Arbeid & Inkludering knyttet til statsbudsjettet, Ringer i Vannet og formidling til arbeid og utdanning i AFT.

 

Statsbudsjettet

Forslaget til statsbudsjett har vi kommentert i media (https://www.dagensperspektiv.no/arbeidsliv-arbeidsliv/2018/statsbudsjett-i-strid-med-inkluderingsdugnaden) og bransjeforeningen har også levert sine kommentarer og merknader til arbeidskomiteen på Stortinget. Vi har nå kontakt med enkeltpartier i håp om at budsjettet skal justeres i mer positiv retning. Det er behov for en styrking av tiltaksinnsatsen for personer med nedsatt arbeidsevne med AFT som en tydelig og prioritert hjørnestein. Det er viktig at Stortinget fastslår dette i budsjettbehandlingen. Vi er optimistiske på at vi kan vinne gehør for dette hos Stortingsflertallet. Hele den politiske situasjonen har blitt satt litt på vent pga prosessen i KrF.  Uavhengig av hvilken side partiet velger i ettermiddag, er det uansett grunn til å tro at budsjettet vil kunne bli noe justert med flere tiltaksplasser for både AFT og VTA.

 

Ringer i Vannet og ansettelse av ansvarlig for markedsarbeid i Arbeid & Inkludering

Vi er glade for å kunne fortelle at Ingeborg Malterud har blitt ansatt hos oss med oppgave om å utvikle markedsarbeidet og Ringer i Vannet metodikken videre sammen med bransjen. Viser her til tidligere mail med beskrivelse av Ringer i Vannet 3.0 – hvor bransjen selvstendig og med egenfinansiering ønsker å gå enda mer i dybden med basis i Ringer i Vannet på arbeidsgiverkontakt. Et særlig fokus vil spesielt være på hvordan vi gjennom dette kan oppnå enda bedre resultater i AFT-tiltaket. Bransjestatistikken på dette tiltaket er svært lovende, og ligger nå på over 40% formidling til arbeid og utdanning nasjonalt. Se for øvrig neste punkt. I vår politiske dialog høster bransjen anerkjennelse for resultatene i AFT, og det er helt sentralt for bransjen at vi greier å fortsette denne svært gode utviklingen. Ingeborg er regionsansvarlig for Ringer i Vannet i Oslo, Østfold og Akershus i dag, og har vært helt sentral i de gode resultatene RIV har oppnådd i denne regionen. Ingeborg tiltrer 1.1.2019 så snart prosjektperioden til dagens Ringer i Vannet er over. NHO har også forpliktet seg til å drive Ringer i Vannet videre i neste to årsperiode med en sentral prosjektleder i NHO.

 

Vi formidler stadige flere fra AFT-tiltaket til arbeid og utdanning

Arbeid- og inkluderingsbransjen formidler stadig flere personer med nedsatt arbeidsevne i jobb og vil trolig passere 10.000 personer i 2018. Formidling fra AFT-tiltaket til arbeid og utdanning er stigende og ligger nå på ca. 40 prosent. Det viser at tiltaket er i ferd med å sette seg og er velfungerende. Måltallet for AFT er 50 prosent og det er et viktig og riktig mål. Samtidig er AFT-tiltaket det tiltaket som skal favne de som ikke kan nyttiggjøre seg andre tiltak. Når AFT brukes som første tiltak oppnås gjennomgående gode resultater. Men veldig mange steder har Nav store beholdninger av personer som har vært i systemet over lang tid og som søkes inn i AFT. Det er en god dialog og gjensidig forståelse mellom bransjen og Nav om at det også naturlig påvirker mulighetene til jobb.

Riksrevisjonen påviser at Nav har stort forbedringspotensial på arbeidsevnevurdering, handlingsplaner med mer og at personer må vente lenge i kø. Dette er en viktig kjerneoppgave for Nav og hvor potensialet for større effekt av tiltak som AFT vil være betydelig. Dette har vi formidlet til arbeidsmarkedsmyndigheten.

TIPS OSS 

Byrg Kompetanse ønsker tips om arbeidsoppdrag frå privatpersonar og næringslivet på Stranda og i Sykkylven.
Ring oss gjerne om du trur du kan bidra med arbeid for våre brukarar: 70 26 99 30
SISTE NYTT

ÅPNINGSTIDER PRODUKSJON

mandag -fredag 07:30-15:15

NYTTIGE LINKER

www.nav.no
www.stranda.kommune.no 

facebook/Byrg Kompetanse as

AVDELING STRANDA

Besøksadresse:
Kyrkjegata 23,
6200 Stranda

Postadresse:
Postboks 18, 6201 Stranda

Telefon: 70 26 99 30
post@byrgkompetanse.no 

AVDELING SYKKYLVEN

Postadresse og besøksadresse:
Bakkedamsvegen 30,
6230 Sykkylven


Telefon: 70245950
post@byrgkompetanse.no