logo.png
 
 
 

Ledig stilling som tilrettelegger

Vi har fått tildelt 6 nye VTA plasser i 2020 og sammen med Nav skal vi øke vår innsats for å gi arbeid til de som står med avstand til arbeidslivet. Dette gir Byrg en unik mulighet til å forsterke vårt formidlingsarbeid

Vi søker således etter en ny kollega som skal være en tilrettelegger på våre avdelinger i Byrg. Se vår artikkel.

Har du lyst til å bli vår nye kollega så ta kontakt.

utlysningstekst_tilrettelegger.docx

Helt Med

Da er vi avtalepartner med stiftelsen Helt Med, en statsfinansiert institusjon som har som formål å bidra til at mennesker med psykisk utviklingshemming kan få konkret hjelp til å skaffe seg arbeid i det ordinære arbeidsliv.

Å være medlem av Helt Med skal henge høyt og vise at en tar samfunnsansvar og engasjement overfor de som står med en avstand til arbeidslivet. Byrg samarbeider med Helt Med for å forsterke dette arbeidet i Stranda, Sykkylven og Fjord.

Vi gleder oss til fortsettelsen

logolions.png

Velkommen til BYRG Lionshus Stranda

Skal du arrangere seminar eller selskap som dåp, konfirmasjon, bryllup, slektstevne, bursdag med mer - ja, da står vi på BYRG Lionshuset på Stranda klar til å hjelpe deg. Vi pynter for deg og leverer både koldtbord og varm mat med god drikke, etter ditt ønske. Velkommen til en god stemning på Lionshuset! Kontakt oss gjerne på post@byrgkompetanse.no.

Vi tilbyr leie av nyoppussede lokaler med plass til inntil 90 personer for både kurs, konferanse og arrangement. Vi har fri trådløs internettilgang. Lokalene er utstyrt med et tilhørende storkjøkken med stor kapasitet. Oppstilling av møblement kan tilpasses etter behov og vi kan supplere med levering av mat hvis det er ønskelig. Vi har også et mindre møterom for inntil 10 personer.

Etter avtale stiller vi med kaffe, lunch og eventuelt mat.

Vårt tilbud på Repaircafe på torsdag 8. oktober 2020, kl. 19:00:  UTGÅR!! Grunnet høstferie og mangel på ressurser for gjennomføring. Vi setter opp ny dato snart

logo_stor_hvitbakgrun.jpg

Reparasjonskafé er en sosial møteplass for mennesker på tvers av generasjoner, interesser og kultur. Et viktig mål for oss er å ha det trivelig sammen. Reduksjon av CO₂ utslipp og motvirke bruk og kast mentalitet, er en annen side vi er opptatte av.

 

Sted: Byrg Kompetanse AS Kyrkjegata 23, 3 etasje.

 

 

Å delta er gratis!

 

 

I alt sju profesjonelle reparatører tilbyr sine tjenester. Har du noe du ønsker å få fikset? Vi kan tilby reparasjon og vedlikeholdstjenester innen:

 1. Klær / tøy / tekstiler og slikt
 2. Armbåndsur / klokker
 3. Sliping av kniver / brødkniver og slikt
 4. Mobiltelefoner / bærbare PC
 5. Ski og snøbrett

Reparasjonsarbeidet blir gjort gratis, men eventuelle nye deler må du selv betale for. Konseptet innebærer at du i egen person møter opp med det du ønsker å få fikset.

Det blir gratis servering av mat og drikke.

Velkommen skal du være til en hyggelig samtale og reparasjon.

 

 

- Vi fikser det -

BYRG reparasjonskafe: ikke kast det. Fiks det!

Faksimile artikkel i Sunnmøringen, 8. november 2018
Faksimile artikkel i Sunnmøringen, 8. november 2018

Repair Café som konsept stammer fra Nederland, hvor den første reparasjonskafeen ble etablert i  2009. I dag finnes det ca. 1500 reparasjonskafeer i Europa og USA.

På reparasjonskafeer møtes folk for å utføre småreparasjoner på klær og utstyr. Verktøy og utstyr, og frivillige reparatører er tilgjengelige for å fikse de gjenstandene folk kommer med.

Reparasjonene som utføres er relativt enkle og skal ikke være av typen som profesjonelle håndverkere burde tatt seg av. Du må også selv ta med det deler du trenger, som knapper, bryter og liknende.

Formålet med reparasjonskafeen på Stranda er å skape en annerledes og sosial møteplass og å få ting til å vare lenger. Da kan man redusere avfallsmengdene våre. Reparasjonskafeen vedlikeholder og øker også kunnskap om enkle reparasjoner.

Frivillige fiksere fra Stranda og Sykkylven hjelper deg med enkle reparasjoner av klær, klokker, utstyr, interiør, leker, pcer, små husholdningsapparater eller annen småelektronikk. Du kan også få råd om hvordan du finner reservedeler eller oppskrifter på hvordan ting kan fikses. Kanskje du har gode råd og tips som du gjerne deler.

 • Ta kun med deg det du kan bære – vi gjør småreparasjoner på bord
 • Vi stiller med verktøy - du stiller med hender, nysgjerrighet og reservedeler
 • Vi tilbyr hjelp, men kan ikke garantere at tingene dine kan fikses
 • Blir det stor pågang reparerer vi det vi ikke rekker på neste reparasjonskafe
 • Tenk på dette som en fiksefest der alle bidrar, har det gøy og hjelper hverandre!
Vi trenger flere gode folk på laget så om du er litt flink med verktøy eller med nål og tråd? Hvorfor ikke stille som frivillig fikser? Dersom du er best med penn og papir kan du hjelpe til med organisering, veileding eller kaffekoking.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon!

Politisk arbeid knyttet til statsbudsjettet

Figuren viser resultater for våre medlemsbedrifter for AFT så langt i 2018
Figuren viser resultater for våre medlemsbedrifter for AFT så langt i 2018

Her følger litt viktig informasjon med status på politisk arbeid fra NHO Arbeid & Inkludering knyttet til statsbudsjettet, Ringer i Vannet og formidling til arbeid og utdanning i AFT.

 

Statsbudsjettet

Forslaget til statsbudsjett har vi kommentert i media (https://www.dagensperspektiv.no/arbeidsliv-arbeidsliv/2018/statsbudsjett-i-strid-med-inkluderingsdugnaden) og bransjeforeningen har også levert sine kommentarer og merknader til arbeidskomiteen på Stortinget. Vi har nå kontakt med enkeltpartier i håp om at budsjettet skal justeres i mer positiv retning. Det er behov for en styrking av tiltaksinnsatsen for personer med nedsatt arbeidsevne med AFT som en tydelig og prioritert hjørnestein. Det er viktig at Stortinget fastslår dette i budsjettbehandlingen. Vi er optimistiske på at vi kan vinne gehør for dette hos Stortingsflertallet. Hele den politiske situasjonen har blitt satt litt på vent pga prosessen i KrF.  Uavhengig av hvilken side partiet velger i ettermiddag, er det uansett grunn til å tro at budsjettet vil kunne bli noe justert med flere tiltaksplasser for både AFT og VTA.

 

Ringer i Vannet og ansettelse av ansvarlig for markedsarbeid i Arbeid & Inkludering

Vi er glade for å kunne fortelle at Ingeborg Malterud har blitt ansatt hos oss med oppgave om å utvikle markedsarbeidet og Ringer i Vannet metodikken videre sammen med bransjen. Viser her til tidligere mail med beskrivelse av Ringer i Vannet 3.0 – hvor bransjen selvstendig og med egenfinansiering ønsker å gå enda mer i dybden med basis i Ringer i Vannet på arbeidsgiverkontakt. Et særlig fokus vil spesielt være på hvordan vi gjennom dette kan oppnå enda bedre resultater i AFT-tiltaket. Bransjestatistikken på dette tiltaket er svært lovende, og ligger nå på over 40% formidling til arbeid og utdanning nasjonalt. Se for øvrig neste punkt. I vår politiske dialog høster bransjen anerkjennelse for resultatene i AFT, og det er helt sentralt for bransjen at vi greier å fortsette denne svært gode utviklingen. Ingeborg er regionsansvarlig for Ringer i Vannet i Oslo, Østfold og Akershus i dag, og har vært helt sentral i de gode resultatene RIV har oppnådd i denne regionen. Ingeborg tiltrer 1.1.2019 så snart prosjektperioden til dagens Ringer i Vannet er over. NHO har også forpliktet seg til å drive Ringer i Vannet videre i neste to årsperiode med en sentral prosjektleder i NHO.

 

Vi formidler stadige flere fra AFT-tiltaket til arbeid og utdanning

Arbeid- og inkluderingsbransjen formidler stadig flere personer med nedsatt arbeidsevne i jobb og vil trolig passere 10.000 personer i 2018. Formidling fra AFT-tiltaket til arbeid og utdanning er stigende og ligger nå på ca. 40 prosent. Det viser at tiltaket er i ferd med å sette seg og er velfungerende. Måltallet for AFT er 50 prosent og det er et viktig og riktig mål. Samtidig er AFT-tiltaket det tiltaket som skal favne de som ikke kan nyttiggjøre seg andre tiltak. Når AFT brukes som første tiltak oppnås gjennomgående gode resultater. Men veldig mange steder har Nav store beholdninger av personer som har vært i systemet over lang tid og som søkes inn i AFT. Det er en god dialog og gjensidig forståelse mellom bransjen og Nav om at det også naturlig påvirker mulighetene til jobb.

Riksrevisjonen påviser at Nav har stort forbedringspotensial på arbeidsevnevurdering, handlingsplaner med mer og at personer må vente lenge i kø. Dette er en viktig kjerneoppgave for Nav og hvor potensialet for større effekt av tiltak som AFT vil være betydelig. Dette har vi formidlet til arbeidsmarkedsmyndigheten.

Tiltakspakken (VTA) – en mulighet for deg!

ingenkunst02.jpg

VTA er en svært viktig del av min datters liv

Skribent: Hilde Hurlen

Anne Brekke er mor til en av VTA-kandidatene i Sykkylven og leder i lokalforeningen NFU. – Arbeidsplassen i BYRG Komper en svært viktig del av min datters liv, forteller Brekke. – Hun gleder seg veldig til å gå på jobb og har fått en fantastisk hverdag! Hver søndag kveld smiler hun fra øre til øre og ser frem til en ny arbeidsuke i BYRG.

– Datteren min er en rolig jente med Downs Syndrom, og hun kommuniserer gjennom tegn til tale. Hun har behov for mye tilrettelegging og trygge omgivelser.

– Jeg setter enorm stor pris på måten BYRG ivaretar henne på. De ansatte tilpasser arbeidsoppgavene hennes ut fra de ressursene hun har og gir henne motivasjon til mestring.

– Det er en ubeskrivelig glede som mor å få se at datteren min endelig får oppleve mestring og stolthet over å utføre eget arbeid, sier Brekke. – VTA er et svært verdifullt tilbud. På arbeid hos BYRG fylles dagene hennes med givende innhold og hun får et godt sosialt nettverk i trygge omgivelser.

– Som mor er jeg jevnlig i kontakt med de ansatte i BYRG, og vi har en veldig god kommunikasjon, forteller Brekke. – Hver og en av dem er helt fantastisk, og jobben de gjør er uvurderlig!

Statsbudsjett 2019

stortinget.jpg

Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer færre tiltaksplasser til tiltaksarrangørene. Innsatsen for å få personer med nedsatt arbeidsevne i jobb trappes ned.

Bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak reduseres med 200 millioner kroner. Nav kan i tillegg omdisponere 250 millioner kroner til tiltak i egenregi (en økning på 50 MNOK fra i fjor). Lønnstilskuddbruken skal prioriteres og økes innenfor rammen av tiltaksbudsjettet.

Alt dette peker i retning av at innsatsen for å få personer med større utfordringer i jobb reduseres, til fordel for billigere tiltak for personer som er lettere å få i jobb. Men det er gruppen som står lengst fra arbeidslivet som har størst nytte av tiltak for å komme i jobb og det er denne gruppen som må prioriteres.

Nå tror vi ikke dette blir fasiten i Stortinget når endelig budsjett vedtas i desember.  Selv om reduksjonen i arbeidsmarkedstiltak gir logikk hva angår tiltaksplasser for ordinært ledige når ledigheten går ned, er det ingen logikk i å kutte tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne som har et definert behov for bistand for å komme i jobb, uansett om konjunkturene er gode eller dårlige. Bedrede konjunkturer kan imidlertid innebære en større mulighet for å få flere i jobb uansett utgangspunkt, men da må man ikke trappe ned på innsatsen. Snarere burde den særlig i lys av inkluderingsdugnaden blitt trappet kraftig opp.

Tar vi utgangspunkt i regjeringens beregninger, innebærer tiltaksbevilgningen om lag 59.000 tiltaksplasser uten å angi hvor mange tiltaksplasser som skal gjelde personer med nedsatt arbeidsevne. De siste årene har det imidlertid ligget stabilt på 70 prosent, som da vil innebære i omlag 41.000 tiltaksplasser for målgruppen, mens tilsvarende i 2016 var 46 600. Det er grunn til å frykte at personer med nedsatt arbeidsevne kan bli nedprioritert av Nav og tiltaksapparatet for å få mange i jobb på kortest mulig tid. Når regjeringen målstyrer Nav på tiltaksinnsats, blir det den lavt hengende frukt som prioriteres og de som trenger tiltak, som kom kan komme i arbeid med oppfølging, presses i retning uføretrygd. Dette er neppe ønsket politikk fra flertallet i Stortinget.

Vi vil jobbe for at Stortinget gir et tydelig signal om at det både er behov for flere tiltaksplasser og at personer med nedsatt arbeidsevne gis en mye tydeligere prioritet. Her er AFT-tiltaket et nøkkeltiltak. Det er like mange som har behov for arbeidsmarkedstiltak som tidligere og muligheten for å få flere i jobb er større.  For eksempel vil 5000 flere tiltaksplasser for denne gruppen i løpet av 5 år gi 25.000 flere i jobb i stedet for uføretrygd. 

Så er det satt av midler til to til tre stillinger i Navs prosjekt hvor etaten skal lære mer arbeidsgiveroppfølging basert på RiV-konseptet. Det er vi jo allerede kjent med.  

Vi er imidlertid positiv avventende til at regjeringen varsler økt satsing på et nytt opplæringstilbud for personer som har behov for kvalifisering for å komme i jobb.  Å styrke innsatsen for å gi ulike former for formell, grunnleggende kompetanse er viktig innenfor rammen av Navs tiltaksmeny. Mange har bruk for tilrettelagte fag- og yrkesopplæringsopplegg.

Vi er også positiv til at Varig tilrettelagt (VTA) styrkes, men det er behov for langt flere plasser. 200 nye plasser er ikke tilstrekkelig. Det er godt dokumentert at det er behov for en kraftig opptrapping av tilrettelagte arbeidsplasser for personer på uføretrygd. Altfor mange står helt uten et tilbud. 

Anbudsevalueringen av Navs anskaffelse av nye avklarings- og oppfølgingstiltak viser at de svakeste jobbsøkerne er blitt dårligere. Mange steder er tilbudet rett ut begredelig. Vi en selvstendig aktør som er viktig for de grupper som trenger våre tilbud. Og vi fremmer interesser til en gruppe som ikke alltid har ressurser og sterke talspersoner for sin sak. Det er en del av vårt samfunnsoppdrag. Når denne saken nå ligger i Stortinget, følger vi den opp langs de linjer som er redegjort for i egen nyhetsmail om anbudene jeg sendt for litt siden. Vektlegging av kvalitet, lokal kunnskap og nærhet til deltakere og lokalt næringslivet må telle med. Samt at rammer og risiko i anbudene er balansert. Så er jobben vår uansett å tilpasse oss myndighetene og fremtidens arbeidsinkludering i neste runde. Det betyr at nye anbud for de fylkene som har hatt 3+1 år nok vil komme raskt over nyttår når merknader og vedtak Stortinget vil måtte gjøre denne høsten er innarbeidet av Nav i blant annet anbudsgrunnlag mv.  I ovennevnte mail redegjøres det litt for ulike scenarier for hva som kan komme ut av stortingsbehandlingen. Vi holder dere orientert om det politiske arbeidet denne høsten.

Med vennlig hilsen,

Kenneth Stien
Direktør
+47 924 15 659
kenneth.stien@nhoservice.no

Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel
Middelthunsgt. 27, Postboks 5473, Majorstuen, 0305 Oslo
+47 924 15 659

BYRG - stolt underleverandør for ROM & TONIK

rom2.jpg

Mange opplever sjenerende støy og klang på kontoret, på møterommet eller i hjemmet. Lydene i rommet påvirker oss mer enn vi kanskje tror. Hjernen arbeider kontinuerlig for å filtrere ut støy slik at du skal kunne fokusere på samtalen du har eller arbeidsoppgaven du gjør. ROM & TONIK er en norsk produsent for lyddempende absorbenter og skjermvegger i ull, og BYRG Kompetanse er stolt underleverandør.

 

– Dette er kvalitetsprodukt som er håndlaget fra A til Å, sier Randi Sæter, som er avdelingsleder i BYRG Kompetanse, – produksjonen er et samarbeid mellom avdelingene våre på Stranda og i Sykkylven. ROM & TONIK har også lager hos BYRG på Stranda. Her håndterer vi pakkingen og gjør varene klar til utsending.

De lyddempende veggabsorbenter består av trerammer kledd i ullmaterialer og blir til flott kunst på veggene, samtidig som de reduserer uønsket støy i rommet. Du kan til og med ha eget bilde eller firmaets logo på de unike produktene! Se mer her:

– For oss i ROM & TONIK er det fint å bruke en underleverandør som har noe mer med seg, sier Birgitte Linde Relling, gründeren bak ROM & TONIK. – Vi er glad for å bidra til at de som har arbeidsplasser i BYRG har godt arbeid og at de opplever mestring ved å produsere kvalitetsprodukter. Det er en stor tilleggsverdi for oss.

– BYRG Kompetanse er en svært god samarbeidspartner for oss, forteller Birgitte videre, – de kan gjøre veldig mye forskjellig, de har tid til oss og er alltid fleksible. Dersom det skulle dukke opp en utfordring er de veldig samarbeidsvillige og kommer med forslag til løsninger for oss. De er alltid hjelpsomme, positive og snur seg raskt rundt. Vi er veldig fornøyd!

– Fleksibiliteten som BYRG gir oss er av stor betydning, da flere av våre kunder vil ha produktene i spesialtilpassede mål, og varene kan da ikke masseproduseres som standardvarer.

Kantinedrift

vikanmat.jpg

BYRG Kompetanse as driv kantinen og produksjon av møtemat ved Stranda vidaregåande skule.

Kantinen har ein fast kantinebestyrer/arbeidsleder, og ellers personar frå tiltak som VTA og APS over kortare eller lengre periodar. Kantinedrifta ved Stranda v.g.s. gjennomførast i eit samarbeid med Møre og Romsdal Fylkeskommune. Kantinen tilbyr eit bra utval av produkt og er godt besøkt.

Arbeidet består bl.a. i å fylle på salatbaren og fylle på med varer generelt. Smøre på baguetter m.m, lage dagens varmrett, bake, planlegge neste dag og ta opp frysevarer. Alt må vere klart til matfriminuttet. Dagen avsluttast med å vaske opp og tørke av alle borda. Kantinen vert driven etter gjeldande reglar for kantinedrift.

Møtemat

Vi tilbyr møtemat til kommunen og bedrifter. Som oftast køyrer vi ut møtematen fraktfritt i Stranda. Vi leverer blant anna baguett, tortilla,  smørbrød, salat og sveler. Om du ønsker å bestille møtemat kan du ringe Inger Helen på 48 99 64 03 eller sende en epost til inger.helen@byrgkompetanse.no.

Barnehagens frukt og supper

No har vi gleda av å tilby dykk utvida fruktkasser til barnehagen med ferske smoothies av frisk frukt og bær. Og vår nye supre suppekasse er laga for å gjere varm lunsj enkelt og fristande for store og små.

 

Her kan du laste ned tilbudet vårt:

barnehagens_frukt_og_supper.pdf
meny_catering.pdf
varens_nyheter.pdf

REPAIR CAFÉ STRANDA

alfred.jpg

Nå har vi kommet i gang med etablering av en "repair café" i løpet av høsten. Vår prosjektleder Alfred Wolsdal jobber med alle forberedelsene.

Repair Café som konsept stammer fra Nederland, hvor den første reparasjonskafeen ble avholdt i Amsterdam i oktober 2009. I dag finnes det flere hundre reparasjonskafeer som avholdes mer eller mindre fast rundt omkring i Europa.

På reparasjonskafeer møtes folk for å utføre småreparasjoner på klær og utstyr. Verktøy og utstyr, og frivillige reparatører er tilgjengelige for å fikse de gjenstandene folk kommer med.

Reparasjonene som utføres ved arrangementene er relativt enkle og skal ikke være av typen som profesjonelle håndverkere burde tatt seg av. Du må også selv ta med det deler du trenger, som knapper, bryter og liknende.

Formålet med reparasjonskafeer er å få ting til å vare lenger. Da kan man redusere avfallsmengdene våre. Reparasjonskafeer vedlikeholder og øker også kunnskap om enkle reparasjoner. I tillegg er arrangementene en fin sosial møteplass i lokalmiljøene.

Repair Café Stranda etableres med økonomisk støtte fra Helsedirektoratet.

BYRG ER NOMINERT TIL ÅRETS OMSORGSPRIS

omsorpgsprisen_forslag.jpg

Rita Svorkås har nominert BYRG Kompetanse til årets omsorgspris.

Rita skrive følgende i nominasjonen:

"Eg vil på det varmaste tilrå å gje årets omsorgspris til menneska i BYRG KOMPETANSE AS.
Bedrifta har hovudsete i Stranda, med avdelinger i Stranda, Norddal og Sykkylven kommune.

Grunngjevinga er som følger:


Bedrifta har i ei årrekkje utrøytteleg arbeidd for å tilpasse seg og kome opp med gode løysinger ogbehandlingstilbod for ei rekkje brukargrupper. Det vere seg demensomsorg, rusomsorg, omsorg for menneske med behov for ein tilpassa arbeidsplass (varig eller periodebasert), rettleiing og rådgjeving til personar innan kriminalomsorg og til menneske som lid av sosiale/psykologiske vanskar.


Bedrifta er i stadig endring og nye tilbod tilkjem etter behov/interessse.
Administrasjonen samarbeider gjerne med lokale fagpersonar for tilrettelegging av desse nye tilboda. Eit døme på dette er kunstprosjektet ”ingen kunst?” som dei tilbyr i samarbeid med kunstnaren Donka Uzunova-Petkova som driv Art Studio Aknod her på Stranda. Her kan menneske få hjelp til utløp av kjensler og skaparglede i trygge og kompetente hender.

Administrasjonen er ei gruppe av varme menneske med ei genuin interesse for sine brukarar og arbeider for å tilegne seg kunnskap og legge til rette for tilhøyring, venskap og samhald. Dette gjer at brukarane kjenner seg ivaretekne og at samtlege har høg trivsel på jobb og i tilboda. Dette vert faktisk målt i eigne måleinstrument i alle deira avdelinger.

Mi vurdering er at desse nøkkelpersonane, med den gode og ekte interessa for å gje til andre, forandrar liv og helse. Det gjer at dei er verdige vinnarar av Omsogsprisen etter mitt skjønn.


Lukke til!
Helsing Rita Svorkås, bedrifteleiar/eigar på Stranda"

Tusen takk Rita for dette initiativet!

BYRG ER SERTIFISERT I EQUASS 2018

byrg-kompetanse-as-assurance-certificate-2018.jpg

Byrg Kompetanse As er nå sertifisert i Equass.  Sertifiseringen  Excellence i Social services gjelder tiltaket AFT og VTA og gjelder fra februar 2018 til februar 2021.

EQUASS Assurance legger til grunn at sertifiserte leverandører av velferdstjenester skal drive virksomheten i tråd med 10 overordnede prinsipper. Det stilles 50 overordnede krav til virksomheter som ønsker å sertifisere seg. EQUASS Norge AS gjennomfører videre en revisjon av bedriften hvor en sjekkliste på 100 punkter (100 ja/nei spørsmål) skal avklare om virksomheten drives i tråd med de overordnede kravene eller ikke. Dersom virksomheten innfrir alle krav vil den bli sertifisert, og mottar et sertifikat som bekrefter dette.
 
Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt som krav at alle arrangører av skjermede tiltak skal ha implementert et system for kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring innenfor sektoren. I Norge er EQUASS Assurance nå tatt i bruk av over 300 virksomheter innenfor skjermet arbeidsmarkedssektor, som alle er sertifiserte.
 
EQUASS Assurance kan sees på som et grunnleggende nivå for kvalitetssikring av innhold og levering av velferdstjenester. En organisasjon som innfrir kravene i EQUASS Assurance er sertifisert for en periode på 3 år (fra 2018). Etter denne perioden må sertifiseringen fornyes. Dette skjer på samme måte som ved første gangs sertifisering.
Detaljinformasjon om innhold i systemet finnes i dokumenter som kan lastes ned fra valget "Sertifisering" og "Dokumenter til søknadsarbeidet".
 

BYRG ER SERTIFISERT I EQUASS EXCELLENCE
EQUASS Excellence - et system for kvalitetssikring av fremragende virksomhet
Sertifikatet for EQUASS Excellence blir tildelt alle tjenesteleverandører som kan vise til resultater, prestasjoner og kontinuerlig forbedring på de ti kvalitetsprinsippene sett fra tre forskjellige perspektiver: fremgangsmåte, implementering og resultater (approach, deployment, results). Equass Excellence administreres av EPR (European Platform for Rehabilitation) i Brussel.

ARBEIDS- OG AKTIVITETSSENTER I NORDDAL

norddalbyrg.jpg

Vi gratulerer Norddal kommune og oss selv med etablering av en avtale om et arbeids- og aktivitetssenter ved gamle kraftsentret i sentrum av Valldal. BYRG Kompetanse får nå anledning til å etablere et AAS med tjenestemottagere i Norddal.

Vårt ønske er å opprette en aktivitet for de med behov for en tilrettelagt hverdag lokalt i Norddal. Tilbudet skal sikre tjenestemottagerne et tilbud som blir levert lokalt. Norddal kommune vedtok enstemmig i går kveld å inngå en avtale med Byrg Kompetanse for levering av denne tjenesten. Vi er veldig glade og stolte over å få bli en leverandør av kommunen for et tiltrengt tilbud.

Vi ønsker å skape aktivitet i Norddal som flere grupper av tjenestemottagere vil nyte godt av. Forventet oppstart er 15. november og vi i BYRG er allerede godt i gang med planleggingen.

Ingen Kunst? starter 7. september

kunst2.jpg

BYRG Kompetanse har fått økonomisk støtte fra Kulturavdelingen i Møre og Romsdal Fylkeskommune til å gjennomføre et spennende kunstprosjekt.

Torsdag, 7. september 2017 starter vi kunstprosjektet saman med 6 deltakere. Prosjektet skal resultere i en ekte og seriøs kunstutstilling våren 2018. Vi har engasjert Donka Petkova fra Stranda som kunstnerisk veileder.

Maleriene og akvarellene skal utstilles og selges i et lokale i sentrum av Stranda kommune fra og med våren 2018. Vi skal også lage en internettside med kunstkatalog og nettbutikk, hvor man kan kjøpe kunst laget av våre deltakere. Med salgsinntektene håper vi å kunne gjenta prosjektet i 2018/2019.

Donka Petkova eier Art Studio Aknod på Stranda. Hun er født i Bulgaria, men bor nå på Stranda. Hun ble uteksaminert fra kunstskole i sin hjemby-Kazanlak, i 2003 med spesialfelt innen malerkunst. Etterpå spesialiserte hun seg på gullsmedhøyskole , innen smykkeprofiler frem til 2009 i Plovdiv.

Mer informasjon og kunstgalleriet finner du på www.ingen-kunst.no.

Velkommen til Nicolai Karlsen

nicolai_2_web.jpg

Da har vi gleden av å ønske Nicolai Karlsen inn som jobbkonsulent ved BYRG Kompetanse. 

Nicolai har kontorsted i Sykkylven og får ansvaret for å bistå/ veilede våre kandidater på den siden av fjellet. Mange spennende prosjekter som står for tur og vi ser frem til å få bruke hans kompetanse på mange områder.

Jobbsøkerkurs: Jobbmatch

shutterstock_540713746.jpg

JOBBMATCH er et tilbud til alle som ønsker å komme seg i arbeid. Er du arbeidsledig eller permittert og vil øke dine sjanser på arbeidsmarkedet, så er JOBBMATCH rette kurset for deg.

Tilbudet gjelder også bedrifter som forbereder seg på nedbemanning.

I løpet av kurset vil du tilegne deg nødvendige verktøy for å komme deg inn på arbeidsmarkedet.

Vi gir deg evnen til å:

 • finne realiserbare stillinger som passer ditt jobbønske
 • utforme en god søknad og en tilfredsstillende CV
 • gjennomføre et godt jobbintervju
 • ordne med gode referanser
 • skape ditt nettverk
 • takle prosessene ved avslag på søknader og hvordan du skal arbeide videre

Du tilegner deg kunnskap om de ulike bransjene i arbeidslivet, dine rettigheter og plikter som arbeidstaker. Du får kunnskap om vurdering av arbeidsavtaler, helse-, miljø og sikkerhet og andre overordnede prosesser i arbeidslivet.

Vi gir deg også en orientering om hvordan du kan skape din egen arbeidsplass.

JOBBMATCH:    «Sammen med oss vil du lykkes»

Aktivitetsvenn for ein med demens
& oppstart pårørendeskole

akti.jpg

Opent informasjonsmøte

Aktivitetsvenn
Bli frivillig aktivitetsvenn for ein med demens! Nasjonalforeningen for folkehelsen etablera tilbodet Aktivitetsvenn. Målet er at personar med demens skal få fleire aktivitetar og gode opplevingar i kvardagen. Den frivillige aktivitetsvennen og personen som har demens vil gjere aktivitetar saman, som å gå tur, gå på kino, fiske, male, gjere hagearbeid eller berre møtast for ein kopp kaffi.

Pårørandeskule
Informasjon om oppstart av Pårørandeskule for pårørande til personar med ein demenssjukdom. Målet er å gi kunnskap om demens og tilby støtte og rettleiing til pårørande. Tilbod til pårørande er eit satningsområde i Demensplanen 2020.

Tid: Torsdag 11.mai klokka 18.00-20.00

Stad: Stranda Frivilligsentral, Kyrkjegata 23 (2.etg Byrg Kompetansesenter)

 ALLE ER HJARTELEG VELKOMNE!

Lett  servering

Eit samarbeid mellom:

12Neste
TIPS OSS 

Byrg Kompetanse ønsker tips om arbeidsoppdrag frå privatpersonar og næringslivet på Stranda og i Sykkylven.
Ring oss gjerne om du trur du kan bidra med arbeid for våre brukarar: 70 26 99 30
SISTE NYTT

ÅPNINGSTIDER PRODUKSJON

mandag -fredag 07:30-15:15

NYTTIGE LINKER

www.nav.no
www.stranda.kommune.no 

facebook/Byrg Kompetanse as

AVDELING STRANDA

Besøksadresse:
Kyrkjegata 23,
6200 Stranda

Postadresse:
Postboks 18, 6201 Stranda

Telefon: 70 26 99 30
post@byrgkompetanse.no 

AVDELING SYKKYLVEN

Postadresse og besøksadresse:
Bakkedamsvegen 30,
6230 Sykkylven


Telefon: 70245950
post@byrgkompetanse.no 

© Byrg Kompetanse | Personvernerklæring og informasjonskapslar (cookies)