logo.png
 
 
 

two.jpg

Er du hageeier med epletrær?

Har du en hage med en eller fleire epletrær i Sykkylven, Stranda eller Fjord kommune? Har du for mykje epler eller for lite tid til å høste?

Kan du tenke deg å gi bort eplene til eit godt formål? Vi kommer gjerne til hagen din for å høste eplene.

Dette gir meiningsfulle arbeidsoppgåver til dei som har behov for ein tilrettelagt arbeidsplass.

Send en SMS med kodeord «eple» til 928 54 190. Så kontakter vi deg for å avtale høsting i september. Du trenger ikke å være heime når vi kommer for å høste. Og vi rydder etter oss når vi er ferdige.

Du kan også besøke www.byrgunder.no for mer informasjon og forhåndsbestilling av eplemost.

main_large_1_.jpg

Vi er Miljøfyrtårn

Byrg Kompetanse AS skal arbeide for en bærekraftig og miljøvennlig utvikling, og dette skal oppnås gjennom god egen adferd og synliggjøring av vårt miljøengasjement.

Sertifisering som Miljøfyrtårn er ledd i vårt engasjement i spørsmål om miljø og samfunnsansvar. Vi mener vi har noe å bidra med og ønsker å være pådrivere i dette arbeidet. Vi tror også at det i arbeidet med bransjens ansvar og muligheter innenfor disse feltene i fremtiden, vil gi større troverdighet når vi har tatt de nødvendige grep i eget hus.

Byrg Kompetanse AS forplikter seg ved sertifisering til å tilfredsstille myndigheters lovpålagte miljøkrav, og tilstrebe å imøtekomme våre kunders krav til miljøbevissthet. Vi skal arbeide systematisk og kontinuerlig med å oppnå miljøforbedringer gjennom kartlegging av miljøpåvirkning og oppfølging gjennom gode rutiner og handlingsplaner. 

Våre miljømål skal fokusere på kontinuerlig forbedring av interne aktiviteter og tjenester levert våre kunder. Dette skal ivaretas gjennom opplæring av ansatte i miljøkunnskap, stille krav til våre leverandører og hele tiden ha fokus på miljøet.

Vi tar miljøspørsmålet på alvor og går foran som gode eksempler.

heltmed.jpg

Helt Med

Da er vi avtalepartner med stiftelsen Helt Med, en statsfinansiert institusjon som har som formål å bidra til at mennesker med psykisk utviklingshemming kan få konkret hjelp til å skaffe seg arbeid i det ordinære arbeidsliv.

Å være medlem av Helt Med skal henge høyt og vise at en tar samfunnsansvar og engasjement overfor de som står med en avstand til arbeidslivet. Byrg samarbeider med Helt Med for å forsterke dette arbeidet i Stranda, Sykkylven og Fjord.

Vi gleder oss til fortsettelsen

logolions.png

Velkommen til BYRG Lionshus Stranda

Skal du arrangere seminar eller selskap som dåp, konfirmasjon, bryllup, slektstevne, bursdag med mer - ja, da står vi på BYRG Lionshuset på Stranda klar til å hjelpe deg. Vi pynter for deg og leverer både koldtbord og varm mat med god drikke, etter ditt ønske. Velkommen til en god stemning på Lionshuset! Kontakt oss gjerne på post@byrgkompetanse.no.

Vi tilbyr leie av nyoppussede lokaler med plass til inntil 90 personer for både kurs, konferanse og arrangement. Vi har fri trådløs internettilgang. Lokalene er utstyrt med et tilhørende storkjøkken med stor kapasitet. Oppstilling av møblement kan tilpasses etter behov og vi kan supplere med levering av mat hvis det er ønskelig. Vi har også et mindre møterom for inntil 10 personer.

Etter avtale stiller vi med kaffe, lunch og eventuelt mat.

BYRG reparasjonskafe: ikke kast det. Fiks det!

Faksimile artikkel i Sunnmøringen, 8. november 2018
Faksimile artikkel i Sunnmøringen, 8. november 2018

Repair Café som konsept stammer fra Nederland, hvor den første reparasjonskafeen ble etablert i  2009. I dag finnes det ca. 1500 reparasjonskafeer i Europa og USA.

På reparasjonskafeer møtes folk for å utføre småreparasjoner på klær og utstyr. Verktøy og utstyr, og frivillige reparatører er tilgjengelige for å fikse de gjenstandene folk kommer med.

Reparasjonene som utføres er relativt enkle og skal ikke være av typen som profesjonelle håndverkere burde tatt seg av. Du må også selv ta med det deler du trenger, som knapper, bryter og liknende.

Formålet med reparasjonskafeen på Stranda er å skape en annerledes og sosial møteplass og å få ting til å vare lenger. Da kan man redusere avfallsmengdene våre. Reparasjonskafeen vedlikeholder og øker også kunnskap om enkle reparasjoner.

Frivillige fiksere fra Stranda og Sykkylven hjelper deg med enkle reparasjoner av klær, klokker, utstyr, interiør, leker, pcer, små husholdningsapparater eller annen småelektronikk. Du kan også få råd om hvordan du finner reservedeler eller oppskrifter på hvordan ting kan fikses. Kanskje du har gode råd og tips som du gjerne deler.

  • Ta kun med deg det du kan bære – vi gjør småreparasjoner på bord
  • Vi stiller med verktøy - du stiller med hender, nysgjerrighet og reservedeler
  • Vi tilbyr hjelp, men kan ikke garantere at tingene dine kan fikses
  • Blir det stor pågang reparerer vi det vi ikke rekker på neste reparasjonskafe
  • Tenk på dette som en fiksefest der alle bidrar, har det gøy og hjelper hverandre!
Vi trenger flere gode folk på laget så om du er litt flink med verktøy eller med nål og tråd? Hvorfor ikke stille som frivillig fikser? Dersom du er best med penn og papir kan du hjelpe til med organisering, veileding eller kaffekoking.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon!

Tiltakspakken (VTA) – en mulighet for deg!

ingenkunst02.jpg

VTA er en svært viktig del av min datters liv

Skribent: Hilde Hurlen

Anne Brekke er mor til en av VTA-kandidatene i Sykkylven og leder i lokalforeningen NFU. – Arbeidsplassen i BYRG Komper en svært viktig del av min datters liv, forteller Brekke. – Hun gleder seg veldig til å gå på jobb og har fått en fantastisk hverdag! Hver søndag kveld smiler hun fra øre til øre og ser frem til en ny arbeidsuke i BYRG.

– Datteren min er en rolig jente med Downs Syndrom, og hun kommuniserer gjennom tegn til tale. Hun har behov for mye tilrettelegging og trygge omgivelser.

– Jeg setter enorm stor pris på måten BYRG ivaretar henne på. De ansatte tilpasser arbeidsoppgavene hennes ut fra de ressursene hun har og gir henne motivasjon til mestring.

– Det er en ubeskrivelig glede som mor å få se at datteren min endelig får oppleve mestring og stolthet over å utføre eget arbeid, sier Brekke. – VTA er et svært verdifullt tilbud. På arbeid hos BYRG fylles dagene hennes med givende innhold og hun får et godt sosialt nettverk i trygge omgivelser.

– Som mor er jeg jevnlig i kontakt med de ansatte i BYRG, og vi har en veldig god kommunikasjon, forteller Brekke. – Hver og en av dem er helt fantastisk, og jobben de gjør er uvurderlig!

BYRG ER SERTIFISERT I EQUASS 2018

byrg-kompetanse-as-assurance-certificate-2018.jpg

Byrg Kompetanse As er nå sertifisert i Equass.  Sertifiseringen  Excellence i Social services gjelder tiltaket AFT og VTA og gjelder fra februar 2018 til februar 2021.

EQUASS Assurance legger til grunn at sertifiserte leverandører av velferdstjenester skal drive virksomheten i tråd med 10 overordnede prinsipper. Det stilles 50 overordnede krav til virksomheter som ønsker å sertifisere seg. EQUASS Norge AS gjennomfører videre en revisjon av bedriften hvor en sjekkliste på 100 punkter (100 ja/nei spørsmål) skal avklare om virksomheten drives i tråd med de overordnede kravene eller ikke. Dersom virksomheten innfrir alle krav vil den bli sertifisert, og mottar et sertifikat som bekrefter dette.
 
Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt som krav at alle arrangører av skjermede tiltak skal ha implementert et system for kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring innenfor sektoren. I Norge er EQUASS Assurance nå tatt i bruk av over 300 virksomheter innenfor skjermet arbeidsmarkedssektor, som alle er sertifiserte.
 
EQUASS Assurance kan sees på som et grunnleggende nivå for kvalitetssikring av innhold og levering av velferdstjenester. En organisasjon som innfrir kravene i EQUASS Assurance er sertifisert for en periode på 3 år (fra 2018). Etter denne perioden må sertifiseringen fornyes. Dette skjer på samme måte som ved første gangs sertifisering.
Detaljinformasjon om innhold i systemet finnes i dokumenter som kan lastes ned fra valget "Sertifisering" og "Dokumenter til søknadsarbeidet".
 

BYRG ER SERTIFISERT I EQUASS EXCELLENCE
EQUASS Excellence - et system for kvalitetssikring av fremragende virksomhet
Sertifikatet for EQUASS Excellence blir tildelt alle tjenesteleverandører som kan vise til resultater, prestasjoner og kontinuerlig forbedring på de ti kvalitetsprinsippene sett fra tre forskjellige perspektiver: fremgangsmåte, implementering og resultater (approach, deployment, results). Equass Excellence administreres av EPR (European Platform for Rehabilitation) i Brussel.

REPAIR CAFÉ STRANDA

alfred.jpg

Nå har vi kommet i gang med etablering av en "repair café" i løpet av høsten. Vår prosjektleder Alfred Wolsdal jobber med alle forberedelsene.

Repair Café som konsept stammer fra Nederland, hvor den første reparasjonskafeen ble avholdt i Amsterdam i oktober 2009. I dag finnes det flere hundre reparasjonskafeer som avholdes mer eller mindre fast rundt omkring i Europa.

På reparasjonskafeer møtes folk for å utføre småreparasjoner på klær og utstyr. Verktøy og utstyr, og frivillige reparatører er tilgjengelige for å fikse de gjenstandene folk kommer med.

Reparasjonene som utføres ved arrangementene er relativt enkle og skal ikke være av typen som profesjonelle håndverkere burde tatt seg av. Du må også selv ta med det deler du trenger, som knapper, bryter og liknende.

Formålet med reparasjonskafeer er å få ting til å vare lenger. Da kan man redusere avfallsmengdene våre. Reparasjonskafeer vedlikeholder og øker også kunnskap om enkle reparasjoner. I tillegg er arrangementene en fin sosial møteplass i lokalmiljøene.

Repair Café Stranda etableres med økonomisk støtte fra Helsedirektoratet.

BYRG - stolt underleverandør for ROM & TONIK

rom2.jpg

Mange opplever sjenerende støy og klang på kontoret, på møterommet eller i hjemmet. Lydene i rommet påvirker oss mer enn vi kanskje tror. Hjernen arbeider kontinuerlig for å filtrere ut støy slik at du skal kunne fokusere på samtalen du har eller arbeidsoppgaven du gjør. ROM & TONIK er en norsk produsent for lyddempende absorbenter og skjermvegger i ull, og BYRG Kompetanse er stolt underleverandør.

 

– Dette er kvalitetsprodukt som er håndlaget fra A til Å, sier Randi Sæter, som er avdelingsleder i BYRG Kompetanse, – produksjonen er et samarbeid mellom avdelingene våre på Stranda og i Sykkylven. ROM & TONIK har også lager hos BYRG på Stranda. Her håndterer vi pakkingen og gjør varene klar til utsending.

De lyddempende veggabsorbenter består av trerammer kledd i ullmaterialer og blir til flott kunst på veggene, samtidig som de reduserer uønsket støy i rommet. Du kan til og med ha eget bilde eller firmaets logo på de unike produktene! Se mer her:

– For oss i ROM & TONIK er det fint å bruke en underleverandør som har noe mer med seg, sier Birgitte Linde Relling, gründeren bak ROM & TONIK. – Vi er glad for å bidra til at de som har arbeidsplasser i BYRG har godt arbeid og at de opplever mestring ved å produsere kvalitetsprodukter. Det er en stor tilleggsverdi for oss.

– BYRG Kompetanse er en svært god samarbeidspartner for oss, forteller Birgitte videre, – de kan gjøre veldig mye forskjellig, de har tid til oss og er alltid fleksible. Dersom det skulle dukke opp en utfordring er de veldig samarbeidsvillige og kommer med forslag til løsninger for oss. De er alltid hjelpsomme, positive og snur seg raskt rundt. Vi er veldig fornøyd!

– Fleksibiliteten som BYRG gir oss er av stor betydning, da flere av våre kunder vil ha produktene i spesialtilpassede mål, og varene kan da ikke masseproduseres som standardvarer.

TIPS OSS 

Byrg Kompetanse ønsker tips om arbeidsoppdrag frå privatpersonar og næringslivet på Stranda og i Sykkylven.
Ring oss gjerne om du trur du kan bidra med arbeid for våre brukarar: 70 26 99 30

ÅPNINGSTIDER PRODUKSJON

mandag -fredag 07:30-15:15

NYTTIGE LINKER

www.nav.no
www.stranda.kommune.no 

facebook/Byrg Kompetanse as

AVDELING STRANDA

Besøksadresse:
Kyrkjegata 23,
6200 Stranda

Postadresse:
Postboks 18, 6201 Stranda

Telefon: 70 26 99 30
post@byrgkompetanse.no 

AVDELING SYKKYLVEN

Postadresse og besøksadresse:
Bakkedamsvegen 30,
6230 Sykkylven


Telefon: 70245950
post@byrgkompetanse.no 

© Byrg Kompetanse | Personvernerklæring og informasjonskapslar (cookies)