logo.png
 
 
 

ingenkunst43.jpg

Arbeids- og aktivitetssenter

Arbeid- og aktivitetssenter i Fjord kommune er eit tjenestetilbud for mennesker, med ulike fysiske og psykiske utfordringar som gjer at dei fell utanfor det ordinære arbeidslivet, samt ikkje fyll kriteriane for varig tilrettelagt arbeid..

Fjord kommune er oppdragsgivar og BYRG Kompetanse AS er leverandør av denne tjenesten.

Vi held til i Kraftsenteret i sentrum av Valldal i Fjord kommune og har åpent frå 09.00-14.00, alle kvardagar (mandag – fredag). Med kjernetid frå 11.00-13.00.

Tilbodet gjeld 6 fulle plasser med inntil 12 personer. Tjenestemottakar med personlige assistent kjem i tillegg.

Målsetting:

Tilby enkle tilrettelagte arbeidsoppgåver og ulike aktivitetar, slik at tjenestemottakaren opplever meistring og livskvalitet i eit kravfritt miljø.

Kriterier for innsøk:

 • Kandidaten deltar ikkje i andre arbeids- og aktivitetstilbod.
 • Kandidaten må kunne fungere i ei gruppe.
 • Kandidaten må vær motivert og sjølv ønske å ta imot tilbodet.
 • Kandidaten må vær i stand til å ta del i dei aktivitetane som blir arrangert ved senteret.

Saksbehandling:

Bruk søknadsskjema og send dette til:

BYRG Kompetanse AS
Postboks 18
6200 Stranda

Søknadsfrist: løpande vurdering og inntak.

 • Søknad blir mottatt ved BYRG Kompetanse AS.
 • Søkjar vil få tilbakemelding om at søknad er mottatt.
 • Fagleiar vil ha eit drøftingsmøte med Einingsleiar for heimebasert omsorg i kommunen, for å vurdere om søkjar fyller kriteriane.
 • BYRG Kompetanse vil gi ei tilbakemelding til søkjar om utfallet av drøftinga, seinast innan 1 månad etter mottatt søknad.
 • Ved ansettelse vil vi gjennomføre 1 måneds prøvetid. Dette for å sikre at tjenestemottaker er blitt tildelt riktig tiltak.
 • Dersom det ikkje er ledig plass ved arbeid- og aktivitetssenteret vil søkjer automatisk få beskjed om dette og havne på venteliste.

Kva kan tjenestemottakar forvente:

 • Kravfritt miljø.
 • Opplevelse av meistring og livskvalitet.
 • Tilpassa arbeidsoppgåver.
 • Tilpassa aktivitetar prega av årstider og daglige gjeremål.
 • Fysisk aktivitet og turar i lokal miljøet.
 • Song og musikk.
 • Dialog mellom AAS og kommunen slik at vår tjeneste blir i størst moglig grad sømlaus.

Kva blir forventa av tjenestemottakar:

 • Er motivert og ønskjer å arbeide hos oss.
 • Kan delta på de ulike aktivitetane.
 • Stiller med uteklær tilpassa årstida.

Ved avslutning av tilbodet gjelder 1-måneds varsel.

Spørsmål

Siw Linda Kvame
Fagleder ved BYRG Kompetanse AS
Tlf: 474 56 511
Mail: siw@byrgkompetanse.no

Annrid Nerhus
Tilrettelegger
Tlf: 489 96 367
Mail: annrid@byrgkompetanse.no

Søknadsskjema

innsoek_aas.pdf
TIPS OSS 

Byrg Kompetanse ønsker tips om arbeidsoppdrag frå privatpersonar og næringslivet på Stranda og i Sykkylven.
Ring oss gjerne om du trur du kan bidra med arbeid for våre brukarar: 70 26 99 30

ÅPNINGSTIDER PRODUKSJON

mandag -fredag 07:30-15:15

NYTTIGE LINKER

www.nav.no
www.stranda.kommune.no 

facebook/Byrg Kompetanse as

AVDELING STRANDA

Besøksadresse:
Kyrkjegata 23,
6200 Stranda

Postadresse:
Postboks 18, 6201 Stranda

Telefon: 70 26 99 30
post@byrgkompetanse.no 

AVDELING SYKKYLVEN

Postadresse og besøksadresse:
Bakkedamsvegen 30,
6230 Sykkylven


Telefon: 70245950
post@byrgkompetanse.no 

© Byrg Kompetanse | Personvernerklæring og informasjonskapslar (cookies)