logo.png
 
 
 

Velkomen til Byrg kompetanse!
velkommen

BYRG Kompetanse AS er ei bedrift som arbeider med menneske som i periodar eller permanent har behov for ein tilrettelagt arbeidsplass eller trening og rådgjeving for auka funksjonsevne. Nokre av prosjekta våre er attføringsrelatert medan andre er reine veilednings- og støtteordningar for t.d. returnerte soldatar og andre som har opplevd traumatiserande hendingar som påverkar deira evne til å fungere i ein arbeidssituasjon. Tilretteleggingsarbeidet er i utgangspunktet eit samarbeid mellom NAV og kommunane Stranda, Sykkylven, Norddal og Stordal.

Vi har fram til i dag hatt følgande tiltak:

 • Varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 27 plassar
 • Arbeidsforberedende trening (AFT) med 10  plassar
 • Arbeidsaktivitetssenter (AAS)

Tre avdelingar
BYRG Kompetanse AS har avdelingar på Stranda, i Sykkylven og Norddal. Vår produksjon er bl.a. fordelt på møbelproduksjon, monteringsoppdrag, delproduksjon/småproduksjon, tekstilprøver, kantinedrift, jobb- og skulefrukt, uteaktivitetar og tiltakshåndtering. I tillegg produserer vi ein del eigne produkt og tjenester.
Hovudadministrasjon og kurslokaler er lokalisert på Stranda.

Godt arbeidsmiljø
Vi er ein produktiv og kreativ gjeng som etter kvart har samla ei brei fagkompetanse innan fleire område. Vår viktigaste oppgåve er å bidra til å utvikle menneske og bygge sjølvtillit, som gir auka livskvalitet for den enkelte.

Det oppnår vi gjennom å:
- Finne arbeidsoppgåver som passar for den enkelte. 
- Skape eit godt arbeidsmiljø som gir tryggheit.

Kvalitetspolitikk 
Kvalitet og pålitelegheit skal prege vår virksomheit, både når det gjeld varer og tenester, og menneskelege ressursar.
Dei grunnleggande verdiane skal prege organisasjonen i forhold til all aktivitet og kommunikasjon internt og eksternt.
BYRG Kompetanse AS skal vere førstevalget for kjøp av varer og tenester for det lokale/regionale næringslivet, samt offentlege samarbeidspartnarar.

Vår visjon
Tilhørigheit, utvikling og meistring for alle. BYRG Kompetanse AS skal gje den enkelte meistringsevne, og skape grunnlag for å vere stolt av seg sjølv. Den enkelte skal føle tilhørigheit og ein ekte følelse av å bety noko.

I utvikling
Vi ønsker at BYRG Kompetanse AS skal tenkje nytt og utvide portefølja av tenester. Vi brukar tid og ressursar på å utrede nye idéar, og vi har mykje nytt og spanande som vi vil presentere etter kvart.

Vi er en trygg aktør å gjøre handel med. Les firmarapporten fra Bisnode Credit


         

 

 

Månedens tema i Equass

Rediger artikkel
REFERANSAR
Ole Vedvik, produktutvikler LK Hjelle

BYRG Kompetanse har i mange år levert tjenester til oss.
Det er BYRG Kompetanse som bl.a trer alle Siestastolar som blir levert frå vår fabrikk.
Dette er eit tidkrevjande arbeid og det er til tider svært hektisk.

Vi er glade for dette samarbeidet og håpar det vil fortsette i mange år.

Rediger artikkel
Jan Egil Aure, Ekornes

Kvalitet og punktleg levering er viktig for oss, og vi kan stole på at BYRG Kompetanse leverer våre ordrer som vi krever.

Det at vi er lokalisert kun få minutter frå kvarandre gjer samarbeidet smidig og enkelt.

Vi ser fram til vidare samarbeid!

Rediger artikkel
Kristin Vikenes, Slettvoll

Vi er veldig fornøgde med å kunne levere stoffrullane våre til dykk, og få levert flotte tekstilprøver tilbake til avtalt tid.

Vi er svært fornøgde med samarbeidet!

Rediger artikkel
SISTE NYTT
6. februar 2019, kl 19:00:  Reparasjonskafé

 

Sted: Byrg Kompetanse AS Kyrkjegata 23, 3 etg.

 

 

Å delta er gratis!

 

 

I alt sju profesjonelle reparatører tilbyr sine tjenester. Har du noe du ønsker å få fikset? Vi kan tilby reparasjon og vedlikeholdstjenester innen:

 1. Klær / tøy / tekstiler og slikt
 2. Armbåndsur / klokker
 3. Sliping av kniver / brødkniver og slikt
 4. Mobiltelefoner / bærbare PC

Reparasjonsarbeidet blir gjort gratis, men eventuelle nye deler må du selv betale for. Konseptet innebærer at du i egen person møter opp med det du ønsker å få fikset.

Det blir gratis servering av mat og drikke.

Velkommen skal du være til en hyggelig samtale og reparasjon.

 

 

- Vi fikser det -

BYRG reparasjonskafe: ikke kast det. Fiks det!

På reparasjonskafeer møtes folk for å utføre småreparasjoner på klær og utstyr. Verktøy og utstyr, og frivillige reparatører er tilgjengelige for å fikse de gjenstandene folk kommer med.

Reparasjonene som utføres er relativt enkle og skal ikke være av typen som profesjonelle håndverkere burde tatt seg av. Du må også selv ta med det deler du trenger, som knapper, bryter og liknende.

Formålet med reparasjonskafeen på Stranda er å skape en annerledes og sosial møteplass og å få ting til å vare lenger. Da kan man redusere avfallsmengdene våre. Reparasjonskafeen vedlikeholder og øker også kunnskap om enkle reparasjoner.

Frivillige fiksere fra Stranda og Sykkylven hjelper deg med enkle reparasjoner av klær, klokker, utstyr, interiør, leker, pcer, små husholdningsapparater eller annen småelektronikk. Du kan også få råd om hvordan du finner reservedeler eller oppskrifter på hvordan ting kan fikses. Kanskje du har gode råd og tips som du gjerne deler.

 • Ta kun med deg det du kan bære – vi gjør småreparasjoner på bord
 • Vi stiller med verktøy - du stiller med hender, nysgjerrighet og reservedeler
 • Vi tilbyr hjelp, men kan ikke garantere at tingene dine kan fikses
 • Blir det stor pågang reparerer vi det vi ikke rekker på neste reparasjonskafe
 • Tenk på dette som en fiksefest der alle bidrar, har det gøy og hjelper hverandre!
Vi trenger flere gode folk på laget så om du er litt flink med verktøy eller med nål og tråd? Hvorfor ikke stille som frivillig fikser? Dersom du er best med penn og papir kan du hjelpe til med organisering, veileding eller kaffekoking.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon!

Politisk arbeid knyttet til statsbudsjettet

Her følger litt viktig informasjon med status på politisk arbeid fra NHO Arbeid & Inkludering knyttet til statsbudsjettet, Ringer i Vannet og formidling til arbeid og utdanning i AFT.

 

Statsbudsjettet

Forslaget til statsbudsjett har vi kommentert i media (https://www.dagensperspektiv.no/arbeidsliv-arbeidsliv/2018/statsbudsjett-i-strid-med-inkluderingsdugnaden) og bransjeforeningen har også levert sine kommentarer og merknader til arbeidskomiteen på Stortinget. Vi har nå kontakt med enkeltpartier i håp om at budsjettet skal justeres i mer positiv retning. Det er behov for en styrking av tiltaksinnsatsen for personer med nedsatt arbeidsevne med AFT som en tydelig og prioritert hjørnestein. Det er viktig at Stortinget fastslår dette i budsjettbehandlingen. Vi er optimistiske på at vi kan vinne gehør for dette hos Stortingsflertallet. Hele den politiske situasjonen har blitt satt litt på vent pga prosessen i KrF.  Uavhengig av hvilken side partiet velger i ettermiddag, er det uansett grunn til å tro at budsjettet vil kunne bli noe justert med flere tiltaksplasser for både AFT og VTA.

 

Ringer i Vannet og ansettelse av ansvarlig for markedsarbeid i Arbeid & Inkludering

Vi er glade for å kunne fortelle at Ingeborg Malterud har blitt ansatt hos oss med oppgave om å utvikle markedsarbeidet og Ringer i Vannet metodikken videre sammen med bransjen. Viser her til tidligere mail med beskrivelse av Ringer i Vannet 3.0 – hvor bransjen selvstendig og med egenfinansiering ønsker å gå enda mer i dybden med basis i Ringer i Vannet på arbeidsgiverkontakt. Et særlig fokus vil spesielt være på hvordan vi gjennom dette kan oppnå enda bedre resultater i AFT-tiltaket. Bransjestatistikken på dette tiltaket er svært lovende, og ligger nå på over 40% formidling til arbeid og utdanning nasjonalt. Se for øvrig neste punkt. I vår politiske dialog høster bransjen anerkjennelse for resultatene i AFT, og det er helt sentralt for bransjen at vi greier å fortsette denne svært gode utviklingen. Ingeborg er regionsansvarlig for Ringer i Vannet i Oslo, Østfold og Akershus i dag, og har vært helt sentral i de gode resultatene RIV har oppnådd i denne regionen. Ingeborg tiltrer 1.1.2019 så snart prosjektperioden til dagens Ringer i Vannet er over. NHO har også forpliktet seg til å drive Ringer i Vannet videre i neste to årsperiode med en sentral prosjektleder i NHO.

 

Vi formidler stadige flere fra AFT-tiltaket til arbeid og utdanning

Arbeid- og inkluderingsbransjen formidler stadig flere personer med nedsatt arbeidsevne i jobb og vil trolig passere 10.000 personer i 2018. Formidling fra AFT-tiltaket til arbeid og utdanning er stigende og ligger nå på ca. 40 prosent. Det viser at tiltaket er i ferd med å sette seg og er velfungerende. Måltallet for AFT er 50 prosent og det er et viktig og riktig mål. Samtidig er AFT-tiltaket det tiltaket som skal favne de som ikke kan nyttiggjøre seg andre tiltak. Når AFT brukes som første tiltak oppnås gjennomgående gode resultater. Men veldig mange steder har Nav store beholdninger av personer som har vært i systemet over lang tid og som søkes inn i AFT. Det er en god dialog og gjensidig forståelse mellom bransjen og Nav om at det også naturlig påvirker mulighetene til jobb.

Riksrevisjonen påviser at Nav har stort forbedringspotensial på arbeidsevnevurdering, handlingsplaner med mer og at personer må vente lenge i kø. Dette er en viktig kjerneoppgave for Nav og hvor potensialet for større effekt av tiltak som AFT vil være betydelig. Dette har vi formidlet til arbeidsmarkedsmyndigheten.

Rediger artikkel
VI TILBYR FØLGANDE TENESTER:
Kurs & kompetanse

Byrg Kompetanse AS tilbyr blant annet økonomisk (gjelds-)rådgivning, kurs i økonomi og helse, samt karriereveiledning og jobbsøkerkurs.

Rediger artikkel

GALLERI
BILDER FRÅ PRODUKSJON OG LOKALER:

LEIARGRUPPA
VÅRE TILSETTE ER KLAR FOR Å HJELPE DEG
Stig Tore Rennemo

Dagleg leiar
Mobil: 928 53 007
stig.tore@byrgkompetanse.no

Siw Linda Kvame

Fagleder
Mobil: 474 56 511
siw@byrgkompetanse.no

Frank Melseth

Avdelingsleiar Sykkylven
Mobil: 400 08 460
frank@byrgkompetanse.no

Anne Grete Gjerde

Kontorleiar
Mobil: 489 96 365
annegrete@byrgkompetanse.no 

Randi Sæter

Avdelingsleiar
489 96 367
randi@byrgkompetanse.no

Gert Rietman

Rådgiver
Mobil: 928 54 190
gert@byrgkompetanse.no

Rediger artikkel

ÅPNINGSTIDER PRODUKSJON

mandag -fredag 07:30-15:15

NYTTIGE LINKER

www.nav.no
www.stranda.kommune.no 

facebook/Byrg Kompetanse as

AVDELING STRANDA

Besøksadresse:
Kyrkjegata 23,
6200 Stranda

Postadresse:
Postboks 18, 6201 Stranda

Telefon: 70 26 99 30
post@byrgkompetanse.no 

AVDELING SYKKYLVEN

Postadresse og besøksadresse:
Bakkedamsvegen 30,
6230 Sykkylven


Telefon: 70245950
post@byrgkompetanse.no